ภาพข่าว: ส.คช. ร่วมบริจาคโลหิต

พุธ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๐
ภาพข่าว: ส.คช. ร่วมบริจาคโลหิต
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำคณะผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด