ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

พฤหัส ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๖
ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ” ในเขตพื้นที่ ตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม
ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด