ภาพข่าว: ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน

พฤหัส ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๖
ภาพข่าว: ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แจกวอแรนท์แทนปันผล พร้อมเดินหน้ารุกโครงการใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน
นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ( ที่ 3 จาก ขวา ) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, นางเกศรา มัญชุศรี ( ที่ 2 จาก ขวา ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และนายณัฐนัย อนันตรัมพร (ที่ 4 จาก ขวา ) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่า (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant โดยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใคร่ครวญแล้ว เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดย ITEL-W2 นี้จะมีราคาแปลงสิทธิที่ 3.00 บาท กำหนดใช้สิทธิในระยะเวลา 1 ปี และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มั่นใจธุรกิจจะเติบโต ต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าส่งมอบงานให้กับลูกค้าตามแผน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐ ภาคเอกชน ปัจจุบันมีงานในมือ รอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 4,721.44 ล้านบาท และมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด