ภาพข่าว: วศ.อว.ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๑
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยออกใบรับรองและให้เครื่องหมายรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด โดยปัจจุบันให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ขอบข่าย ดังนี้
ภาพข่าว: วศ.อว.ให้บริการการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน

ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารวัสดุก่อสร้างหน้ากากอนามัยแบบผ้า

สามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่ http://www.dss.go.th/index.php/termspacific

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เบอร์โทรศัพท์ 02 201 7341-2 e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด