ภาพข่าว: อาชีวะบรรพชาเณรเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๔
ภาพข่าว: อาชีวะบรรพชาเณรเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร ร่วมกับโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียน จำนวน 99 รูป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา โดยสามเณรที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรจะสามารถเลือกศึกษาในระดับ ปวช. 3 สาขาวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด