ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๙
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 23.00 น.– วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.

บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 00.00 น. – 02.30 น.

บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) จากต่างธนาคารเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ และจากเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM)บริการ eWalletบริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-commerce) ด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Direct Debit บริการ SMS ผ่านเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) และบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)บริการซื้อ-ขาย กองทุนเปิด และพันธบัตร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคารธุรกรรมการโอนเงินบุคคลที่ 3 โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) และชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM) จะไม่ได้รับ SMS แจ้งการทำรายการ

ทั้งนี้ ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1333 หรือ 0 2645 5555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด