สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลและสถานที่ราชการ

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๒
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลและสถานที่ราชการ
นายพลวัฒน์ จำปาเรือง นายชยุตม์ เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์ ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง พร้อมด้วย ดร.พัชริญา เพชรผ่อง นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายไพโรจน์ รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้ตรวจวัดประสิทธิภาพของหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 และตรวจสอบ Electrical Safety Analyzer ของอุปกรณ์ต้นแบบของบริษัท เดอะ โพรดิจี เจนเนอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งได้พัฒนาต้นแบบไว้ 3 แบบด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหลอดยูวีซีสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยการตรวจสอบได้ดำเนินการที่อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลและสถานที่ราชการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลและสถานที่ราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด