ภาพข่าว: CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๐๖
ภาพข่าว: CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.01 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 55.08% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 และรายงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชลประทีป จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: CCP จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด