ภาพข่าว: เปิดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๓
ภาพข่าว: เปิดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action Drop Point of Used Plastic
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หลังโควิด-19 และเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และประธาน PPP Plastics, นายภราดร จุลชาติ (ซ้ายสุด) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD), นายเกรียงไกร เธียรนุกุล (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ณ ลาน Royal Village เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด