อ.อ.ป. เตรียมเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เริ่ม 1 ก.ค. 63 นี้

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๙
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ได้ปรับการบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวของช้างให้เป็นรูปแบบ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง และพร้อมที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
อ.อ.ป. เตรียมเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เริ่ม 1 ก.ค. 63 นี้

โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ส.คช. ได้ปรับให้มีความแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย อาทิ

การเข้าชมช้างภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) มี 3 ทางเลือก ประกอบด้วย (1) เลือกใช้บริการรถนำเที่ยว หรือ (2)นั่งช้าง และ (3) Drive Through โดยขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเอง, กิจกรรมชมช้างอาบน้ำสามารถรับชมได้ 2 เวลา ได้แก่ 10.45 น. และ 13.45 น., กิจกรรมชมห้องเรียนของช้าง สัมผัสวิธีการเลี้ยงช้างและบรรยากาศการเรียนการสอน การใช้คำสั่งของควาญช้างที่ช้างได้เรียนรู้และจดจำ โดยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การฝึกสอนช้างเพื่อใช้งานและอยู่ร่วมกับคนได้อย่างปกติสุข วันละ 2 รอบ ในเวลา 11.00 น.และ 14.00 น., กิจกรรมชมโขลงช้างเลี้ยงปล่อยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เรียนรู้และได้เห็นสังคมช้าง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.30 น. และ 15.30 น. และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ส.คช. ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยได้ออกข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเข้าใช้บริการดังนี้ (1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดทุกการเข้าชม (2) เว้นระยะห่างจากผู้อื่นตามเครื่องหมายจุดยืนรอ (3) ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนการเข้าใช้บริการและรับสติ๊กเกอร์ แสดงการผ่านการตรวจ (4) มีบริการเจลล้างมือตามจุดต่างๆ และ (5) ให้สแกน QR CODE

เข้า - ออก ผ่าน Application ไทยชนะ ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาช้างได้ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-829322, 054-829333, Website : www.thailandelephant.org ผอส.คช. กล่าว

อ.อ.ป. เตรียมเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง เริ่ม 1 ก.ค. 63 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด