ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๔
ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ต้อนรับนายนพพร เทพสิทธา (กลาง) คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (ที่ 3 จากขวา) รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และนายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด ซึ่งร่วมเป็นกรรมการให้ความคิดเห็นต่อการวางแผนธุรกิจและการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก หลักสูตรระดับต้น (Neo Exporter) รุ่น 2 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนธุรกิจส่งออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด