ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พฤหัส ๒๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๖
ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ (แถวหน้า, กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ และนายพงศธร ทวีสิน (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินธุรกิจปี 2562 รวมถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ปตท.สผ. มีมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง มีการจัดงานตามแนวทางการจัดการประชุมสีเขียว โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย การประชุมจัดขึ้น ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด