New Normal on LINE : กรมที่ดินเปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอพพลิชั่นไลน์

พฤหัส ๒๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๑๘
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ทุกคนต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่มีความสำคัญเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคล ทำให้โอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 ก็จะลดน้อยลงด้วย
New Normal on LINE : กรมที่ดินเปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอพพลิชั่นไลน์

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่า กรมที่ดิน เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการประชาชนได้อย่างราบรื่น ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงได้เปิดบริการในรูปแบบใหม่ (New Normal) บนแอพพลิชั่นไลน์ (LINE Official Account) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ยังไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดิน ลดการแออัด รักษาระยะห่างทางสังคม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน โดยเปิดให้บริการ จำนวน 6 ด้าน ได้แก่

การนัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้า ผ่านระบบ LINE Official Account ของสำนักงานที่ดิน โดยสามารถนัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง กับสำนักงานที่ดินที่ต้องการไปทำธุรกรรมได้ทั่วประเทศ ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedinการคำนวณภาษีที่ดิน สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรในการทำนิติกรรมต่าง ๆ เช่น ขาย ขายเฉพาะส่วน ขายฝาก ให้ โอนมรดก จำนอง หรือเช่า ได้จากเว็บไซต์กรมที่ดิน ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedinการตรวจสอบราคาประเมิน สามารถตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของตนเองได้ทั่วประเทศ จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedinการค้นหารูปแปลงที่ดิน สามารถตรวจสอบตำแหน่ง ภาพแปลงที่ดิน สภาพแวดล้อมที่ดินข้างเคียง ข้อมูลผังเมือง เส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว และตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้อง บนแอพพลิเคชั่น LandsMaps ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedinการค้นหาประกาศกรมที่ดิน สามารถตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย เพื่อการรักษาสิทธิ์ในที่ดิน บนเว็บไซต์ e-LandsAnnoucement ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedinการร้องทุกข์ร้องเรียน สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินด้วยระบบ E-Contact DC ของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน จากโทรศัพท์มือถือของท่านได้ทันที ผ่านระบบ LINE Official Account : @teedin

บริการทั้ง 6 ด้านดังกล่าว เปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยท่านสามารถใช้บริการผ่าน LINE Official Account เพียงแอดไลน์ไอดี : @teedin (มี @ด้วย) หรือคลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ที่ : https://lin.ee/xHXz6SG สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นี่คือ การบริการในรูปแบบ New Normal ของกรมที่ดิน ที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

New Normal on LINE : กรมที่ดินเปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอพพลิชั่นไลน์ New Normal on LINE : กรมที่ดินเปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอพพลิชั่นไลน์ New Normal on LINE : กรมที่ดินเปิดบริการรูปแบบใหม่บนแอพพลิชั่นไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด