อพวช. เปิดรับสมัครค่าย One Day Camp ในเดือน ก.ค. นี้

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๒๑
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดค่ายวิทยาศาสตร์ระยะสั้นแบบเช้าไปเย็นกลับ One Day Camp เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมรักษามาตรฐานการบริการแบบ New Normal
อพวช. เปิดรับสมัครค่าย One Day Camp ในเดือน ก.ค. นี้

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม 2563 นอกจาก อพวช. จะกลับมาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ตามปกติแล้ว อพวช. ยังได้จัดกิจกรรมค่าย One Day Camp สำหรับเยาวชนประถมศึกษาระดับชั้น ป.3 - ป.6 จำนวน 4 ค่าย โดยเปิดรับเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพียง 20 คนต่อค่าย เพื่อรักษามาตรฐานการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19

สำหรับค่ายทั้ง 4 ประกอบไปด้วย

ค่าย “มองพืช สนุกเรา” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยเยาวชนจะได้รู้จักกับอวัยวะพืชกับการทำหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับอวัยวะร่างกายมนุษย์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์และการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชและมนุษย์อีกด้วยค่าย “ส่องโลก จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 มาหาคำตอบเกี่ยวกับความหลายหลายของเชื้อจุลินทรีย์ การนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์กับการเกิดโรคค่าย “มาเรียน แมลง” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 มาเรียนรู้ความหลากหลายของกลุ่มแมลง การจัดท่าทางของแมลง และแต่งปีกแมลงให้สวยงามค่าย “สิ่งเปียก ๆ ที่เรียกว่า H2O” สำหรับเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สนุกกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากน้ำด้วยตัวเอง เรียนรู้คุณสมบัติ การใช้ประโยชน์จากน้ำอันนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสุดมหัศจรรย์

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 ,2123

อพวช. เปิดรับสมัครค่าย One Day Camp ในเดือน ก.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด