ภาพข่าว: CHO ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่1 อนุมัติเพิ่มสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๗
ภาพข่าว: CHO ผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่1 อนุมัติเพิ่มสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้
คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณณรงค์ องอาจมณีรัตน์ (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ 1/2562 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ บริษัท แอสเซทโปรแมเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อนุมัติทำรายการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ชุดที่ 1 โดยเพิ่มสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ด้วยคะแนนเสียง 83.60% และการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องบอร์ดรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด