ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๒
ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน
18 มิ.ย.63 สนพ.ลพบุรี เวลา 12.00 – 12.30 น. สนพ.ลพบุรี ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน่วยงาน ด้านการทดสอบมาตรฐานฯ ด้านการรับรองอาชีพ ด้านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะฝีมือ และการฝึกอาชีพออนไลน์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงาน รองรับ New Normal ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด