พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ปีที่ 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๐:๐๑
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ปีที่ 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยและประธานโครงการ Harber. [email protected] โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดพรหมวงศาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 57 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีมาตรการ เว้นระยะห่าง Socail Distancing เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด อีกด้วย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ ปีที่ 57 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด