ภาพข่าว: สสว.ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสริมแกร่งผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอทุกระดับ ดัน 4 โครงการเดินหน้าฝ่าโควิด-19

พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๓
ภาพข่าว: สสว.ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสริมแกร่งผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอทุกระดับ ดัน 4 โครงการเดินหน้าฝ่าโควิด-19
นายวีระพงศ์ มาลัย (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (ที่ 2 ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมจัดงาน การแถลงข่าวและสัมมนา “Smart Fabric หน้ากากผ้า โอกาส SME สำหรับวิถีใหม่ เพื่อผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอทุกระดับ ในการแข่งขันทางธุรกิจและ กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal โดยมี นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ (ซ้าย) ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล (ที่ 3 ซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชั้น 5 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด