NER-W1 เริ่มเทรด 18 มิ.ย.นี้

พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๐๖
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยใช้ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิว่า NER-W1 โดยจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 307,999,935 หน่วย อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.80 บาท/หุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
NER-W1 เริ่มเทรด 18 มิ.ย.นี้

สำหรับวัตถุประสงค์นั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนในอนาคต จากนโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น และช่วยเสริมให้บริษัทฯมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น สำหรับการดำเนินงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด