ภาพข่าว: ครบรอบ 27 ปี รพ.ไทยนครินทร์...ขอบคุณทุกความไว้วางใจ

จันทร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๖:๒๖
ภาพข่าว: ครบรอบ 27 ปี รพ.ไทยนครินทร์.ขอบคุณทุกความไว้วางใจ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คุณสุพรรณี แหล่งสท้าน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ ส่งมอบความสุขให้กับผู้มารับบริการ โดยมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และมอบร่มกระเป๋าสำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึงมอบตุ๊กตาหมีไทยนครินทร์ให้กับน้องๆ โรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ ของท่านและครอบครัวมาตลอด 27 ปี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด