ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดใน จ.นครพนม เฮ “มูลนิธิยุวพัฒน์” บริจาคเครื่องส่องไฟรักษา ภาวะตัวเหลืองฯ ให้ 9 รพ.ชุมชน รวม 14 เครื่อง

ศุกร์ ๑๒ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๕
นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัญหาภาวะเด็กตัวเหลืองหรือดีซ่าน พบได้ทั้งในเด็กที่คลอดครบกำหนดและคลอดก่อนกำหนด ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขอาจทำให้สมองเด็กพิการหรือปัญญาอ่อนได้ หรือบางรายมีอาการอ่อนแรง ซึม หรือหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ โดยภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดนั้น เกิดจากการที่ร่างกายเด็กมีสารบิลิรูบินซึ่งเป็นสารสีเหลืองสูงขึ้นมากกว่า พบได้ประมาณร้อยละ 25-50 ของทารกแรกเกิด และพบมากขึ้นในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด โดยอาการตัวเหลืองจะปรากฏในช่วง 1 – 2 สัปดาห์หลังคลอด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดได้หลายปัจจัย เช่น เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติ เอนไซม์บางตัวในตับน้อยหรือขาดเอนไซม์บางอย่าง ส่วนการรักษานั้นมี 3 วิธี คือ การถ่ายเปลี่ยนเลือด การใช้ยา และการใช้แสงบำบัด ซึ่งวิธีใช้แสงบำบัดเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลาย
ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดใน จ.นครพนม เฮ มูลนิธิยุวพัฒน์ บริจาคเครื่องส่องไฟรักษา ภาวะตัวเหลืองฯ ให้ 9 รพ.ชุมชน รวม 14 เครื่อง

โดยในจังวัดนครพนมยังคงมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่มีเครื่องส่องไฟสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดไม่เพียงพอ บางแห่งเครื่องมือก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงได้ขอการสนับสนุนไปยังมูลนิธิยุวพัฒน์ ผ่านทาง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายชัย อินทนุรังสีพร้อมครอบครัวที่ได้บริจาคเงินผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส่องไฟสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดได้เดินทางมามอบให้กับจังหวัดนครพนม จำนวน 14 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย โรงพยาบาลนาแก 2 เครื่อง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 2 เครื่อง โรงพยาบาลปลาปาก 1 เครื่อง โรงพยาบาลวังยาง 1 เครื่อง โรงพยาบาลบ้านแพง 2 เครื่อง โรงพยาบาลนาทม 1 เครื่อง โรงพยาบาลนาหว้า 2 เครื่อง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 2 เครื่อง และโรงพยาบาลท่าอุเทน 1 เครื่อง โดยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำโดยนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีรับมอบ ณ บ้านพักพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ในโอกาสนี้จึงขอเป็นตัวแทนบุคคลากรทางการแพทย์จังหวัดนครพนม ตลอดจนชาวจังหวัดนครพนม ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดหาเครื่องส่องไฟสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิดมามอบให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป

ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดใน จ.นครพนม เฮ มูลนิธิยุวพัฒน์ บริจาคเครื่องส่องไฟรักษา ภาวะตัวเหลืองฯ ให้ 9 รพ.ชุมชน รวม 14 เครื่อง ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดใน จ.นครพนม เฮ มูลนิธิยุวพัฒน์ บริจาคเครื่องส่องไฟรักษา ภาวะตัวเหลืองฯ ให้ 9 รพ.ชุมชน รวม 14 เครื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด