วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล - ร.ร. สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม - เลิร์นคอร์ปฯ จับมือผุดโครงการหลักสูตรดนตรีร่วมฯ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบรายบุคคล

พฤหัส ๑๑ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๐
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา โครงการหลักสูตรดนตรีร่วม ระหว่าง " วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล" กับ "โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม" และ "บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด" โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างเครือข่ายคุณภาพทางการศึกษา (Quality Education Network) อันจะทำให้เกิดต้นแบบของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่ต่างจากสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ และยังเป็นการเปิดทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี ได้เรียนรู้กับคณาจารย์จากสถาบันการสอนด้านดนตรีที่มีมาตรฐานระดับโลก ในรูปแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล - ร.ร. สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม - เลิร์นคอร์ปฯ จับมือผุดโครงการหลักสูตรดนตรีร่วมฯ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบรายบุคคล

ในงาน "ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ" รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และคุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานฝ่ายสร้างประโยชน์เพื่อสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลจากความร่วมมือดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จะเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้ การนำคณาจารย์เข้ามาสอนในโรงเรียน ฯลฯ โดยหลักสูตรนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเรียนการสอน เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี อย่างดีที่สุดอีกด้วย

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล - ร.ร. สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม - เลิร์นคอร์ปฯ จับมือผุดโครงการหลักสูตรดนตรีร่วมฯ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบรายบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด