สถาบันเพิ่มฯ เร่งช่วยผู้ประกอบการผ่านบริการ “S.O.S. ร่วมสู้ไปด้วยกัน เดินหน้าฝ่าวิกฤต”

พุธ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๓
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมเข้ารับบริการ “S.O.S. ร่วมสู้ไปด้วยกัน เดินหน้าฝ่าวิกฤต” ที่จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยบริการ 3 ด้าน S – Synergy ประสานความคิด ความร่วมมือกับกูรู ผู้เชี่ยวชาญ และภาคส่วนต่างๆ O – Online เพิ่มช่องทางบริการการออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาคนและองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง S – Service เคียงข้างธุรกิจไทย ในการแก้ปัญหาทุกรูปแบบ ด้วยแนวทางที่ทันสมัยและเหมาะสม และมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ,สัมมนา ฝึกอบรมออนไลน์, E-Training และ In – house Training
สถาบันเพิ่มฯ เร่งช่วยผู้ประกอบการผ่านบริการ S.O.S. ร่วมสู้ไปด้วยกัน เดินหน้าฝ่าวิกฤต

.ทั้งนี้ สถาบันมีบริการสายด่วนที่ปรึกษา สามารถพูดคุย และปรึกษาปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถาม ฝ่ายปรึกษาแนะนำ 081-8108329, 089-7716921

.

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมรับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ได้ที่ https://www.ftpi.or.th/covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด