ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 3

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔
นายพงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ (ซ้าย) ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จากการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และนับเป็นครั้งที่ 3 สำหรับรางวัลนี้ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นครั้งที่ 3

รางวัลองค์กรโปร่งใสถือเป็นเกียรติภูมิที่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล โดยในปีนี้เป็นปีที่ ปตท.สผ. ดำเนินกิจการครบรอบ 35 ปีอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด