ภาพข่าว: ทีโอที มอบตู้ COVID-19 สนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๕
ภาพข่าว: ทีโอที มอบตู้ COVID-19 สนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และนายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงเป็นตู้โควิด-19จำนวน 3 ตู้ ให้กับนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่ ทีโอที ใช้ในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม (CSR after process)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด