ภาพข่าว: ทีโอที มอบตู้ COVID-19 พร้อมมอบ ซิม TOTmobile “SIM for Work” สนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๑
ภาพข่าว: ทีโอที มอบตู้ COVID-19 พร้อมมอบ ซิม TOTmobile SIM for Work สนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก บมจ.ทีโอที และนายปรีชา มาลัยศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงเป็นตู้โควิด-19 เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 ตู้ เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11 แห่ง และได้มอบ ซิม TOT Mobile “SIM for Work” ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่ ทีโอที ใช้ในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม (CSR after process)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด