ภาพข่าว: TBSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 1.13 บาท/หุ้น

ศุกร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๗
ภาพข่าว: TBSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 1.13 บาท/หุ้น
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) หรือ TBSP และคุณณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 รวมในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก และ การซื้อและโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง TBSP กับ บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม TKS เพื่อปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน และเตรียมพร้อมขยายงานต่อเนื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด