ภาพข่าว: บริการวิชาการสู่สังคม! คณบดีคณะวิศวะฯ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพลังงาน พนักงาน ธ.ก.ส.

ศุกร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๗
ภาพข่าว: บริการวิชาการสู่สังคม! คณบดีคณะวิศวะฯ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพลังงาน พนักงาน ธ.ก.ส.
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “การวิเคราะห์ Energy Performance indicator (EnPI) และศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน” แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุม อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อเร็วๆนี้ เพราะว่าถึงแม้จะห่างกันเพราะ COVID-19 แต่เรื่องการจัดการพลังงานก็ยังสำคัญอยู่เสมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด