งานเสวนา "COVID-19 คุณธรรมและสังคม"

พฤหัส ๐๔ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๒
งานเสวนา COVID-19 คุณธรรมและสังคม
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา "COVID-19 คุณธรรมและสังคม" ฟังทัศนะจากนักวิชาการเกี่ยวกับคุณธรรม ทั้งจุดแข็งและจุดที่ควรเสริมสร้าง รวมถึงจิตวิทยาสังคมกับโควิด-19 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมด้วยอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้แก่ อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล ในประเด็นความสัมพันธ์ในที่ทำงาน ผศ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช ในประเด็นบุคลิกภาพและความขัดแย้ง อ.ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม ในประเด็นอคติและการแย่งชิงทรัพยากร ดำเนินรายการเสวนาโดย อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น. ทาง ZOOM และ FB Live ทางเพจ Social Psychology CU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด