ภาพข่าว: MOGEN และ พันธมิตร ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ มูลค่า 70,000 บาท มอบให้มูลนิธิ"ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์"

จันทร์ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๘
ภาพข่าว: MOGEN และ พันธมิตร ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ มูลค่า 70,000 บาท มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณพงษ์ธร วานิชพงษ์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณพงษ์เทพ สอนดี ผู้จัดการฝ่ายขายงานโครงการ ขอร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ มูลค่า 70,000 บาท โดยมอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูประถัมภ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพิ่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้พิการทางสายตาปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด