ภาพข่าว: อินทัช มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลศิริราช

พฤหัส ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๕
นางสาวรัชฏาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว: อินทัช มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลศิริราช

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

นางสาวลัดดา โปษยะพิสิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์นางสาวนันท์นภัส การะโชติ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด