ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรม การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ สู้โควิค 19

พฤหัส ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๗
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยนายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 20คน ณ วัดคำเรือง ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรม การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ สู้โควิค 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด