ภาพข่าว: ธพว.ผนึก สมาคมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เปิด SME D Services หนุนผู้ประกอบการเติมทุน ผ่าน “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash”

พุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๐
ภาพข่าว: ธพว.ผนึก สมาคมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เปิด SME D Services หนุนผู้ประกอบการเติมทุน ผ่าน สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมเปิดโครงการ “SME D Services” ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธพว. กับผู้ประกอบการจากสมาคมเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว 4 แห่ง ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อผลักดันสมาชิกของแต่ละสมาคมที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ดอกเบี้ยพิเศษ ช่วง 2 ปีแรก ร้อยละ 3 ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด