เมกาบางนา นำทีมกรมอนามัยเข้าตรวจพื้นที่อิเกีย และส่วนกลางเพิ่มเติม เน้นย้ำมาตรการลดความแออัด

จันทร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๒
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นำโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอบางพลี และเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์การค้าเมกาบางนา และอิเกียบางนา โดยมี นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา และ รอย เดวาร์ ผู้จัดการสโตร์ อิเกีย บางนา เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกรมอนามัย เน้นย้ำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอลล์ และมีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ใช้เวลาภายนอกบ้านน้อยที่สุด เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีร่วมกันในการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เมกาบางนา นำทีมกรมอนามัยเข้าตรวจพื้นที่อิเกีย และส่วนกลางเพิ่มเติม เน้นย้ำมาตรการลดความแออัด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้เปิดเผยภายหลังจากการเข้าตรวจพื้นที่ว่า “ทางศูนย์การค้าเมกาบางนา และอิเกียบางนา มีการจัดการตามแนะนำด้านการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย จัดให้มีแอลกอฮอลล์เจลล้างมือบริการตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม”

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ศูนย์การค้าเมกาบางนามีมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการและพนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์ฯ ภายใต้แคมเปญ “ห่างกันอย่างโปร” (Social Distancing Expert) ตอบโจทย์ วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ “Social4Carings” เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีได้แก่ (1) มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing (2) มาตรการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้า หรือ Social Caring for Customers (3) มาตรการสำหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน หรือ Social Self-Care for Staff และ

(4) มาตรการการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ หรือ Social Care for Community โดยมาตรการทั้งหมดมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงานของศูนย์ฯ ตลอดจนพนักงานร้านค้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่สนุกสนานอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้า ตามภารกิจที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาได้มุ่งมั่นปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา”

เมกาบางนา นำทีมกรมอนามัยเข้าตรวจพื้นที่อิเกีย และส่วนกลางเพิ่มเติม เน้นย้ำมาตรการลดความแออัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด