สถาบันอัญมณีฯ มทร.พระนคร เปิดคอร์สสอนออนไลน์ “สเก็ตแบบแหวน” ฟรี!!

พฤหัส ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐
สถาบันอัญมณีฯ มทร.พระนคร เปิดคอร์สสอนออนไลน์ สเก็ตแบบแหวน ฟรี!!
สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนออนไลน์หลักสูตร “การสเก็ตแบบแหวนเบื้องต้น” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสเก็ตแบบเหวน ให้แก่ประชาชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของตนเอง รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดความคิดในการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยได้ทำเป็นสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ มีอาจารย์บุรินทร์ รุ่งเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ สถาบันอัญมณีฯ เป็นผู้สอนเริ่มตั้งแต่การขึ้นรูปแหวนเบื้องต้นแบบง่าย จนกระทั่งการสร้างรูปแหวนที่มีโครงร่างซับซ้อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้ ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ หรือเครื่องประดับก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนไปกับคลิปวิดีโอการสอนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://igjd.rmutp.ac.th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด