กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล 0.2000 บาทต่อหน่วย พร้อมแจ้งเปิดศูนย์การค้าฯ ให้บริการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ทั้งเน้นย้ำทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พุธ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๐
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 54 โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่อัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย จากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้
กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล 0.2000 บาทต่อหน่วย พร้อมแจ้งเปิดศูนย์การค้าฯ ให้บริการ ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ทั้งเน้นย้ำทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการของกองทุนในไตรมาสนี้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้าง แต่กองทุนบัวหลวงยังเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่กองทุน FUTUREPF ลงทุนมีศักยภาพเติบโต ด้วยจุดแข็งของการเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียม มีทำเลที่ตั้งล้อมรอบด้วยแหล่งชุมชน และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นข้อได้เปรียบของโครงการ ทั้งยังมีทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (“บริษัท รังสิต พลาซ่า”) เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19 อยู่ตลอดเวลา

นายพรชลิต กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กองทุน FUTUREPF ลงทุน ได้รับอานิสงส์จากมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่ให้เปิดศูนย์การค้าได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งก็พบว่า ตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเปิดให้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ก็ได้รับการตอบรับที่ดี ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือและตอบรับมาตรการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” ที่ศูนย์การค้าฯ จัดขึ้น เพื่อเรียกความเชื่อมั่นผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยสามารถสรุปมาตรการสำคัญได้ดังนี้

มาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด: ก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการทุกครั้ง, สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด: จุดให้บริการขึ้น-ลงบันไดเลื่อน ทางเดิน มีสัญลักษณ์ให้ยืนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะๆ แจ้งเตือนผู้ใช้บริการให้เว้นระยะห่างสะอาดทุกจุดทั่วศูนย์ฯ : ทำความสะอาดจุดสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆ ทุก 30 นาที และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดบริการปลอดภัย มั่นใจ ทุกร้านค้า: กำหนดแนวปฏิบัติให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น กำหนดการจัดคิว, จัดทำCounter shield, Cashier Shield, Table Shield และกำหนดจำนวนลูกค้าในการเข้าใช้บริการในร้าน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร จัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออกเพื่อจำกัดเวลาเข้าใช้บริการในแต่ละร้านค้า และมีจุดบริการแอลกอฮอล์ทุกร้าน เป็นต้น มาตรการติดตามผู้ใช้บริการด้วย Application tracking timeline ของผู้เข้าใช้บริการที่ศูนย์การค้าโดยจำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชม./ครั้ง/คน, เช็คความหนาแน่นผ่านการสแกน QR Code “ไทยชนะ”ลดความหนาแน่นของผู้มาใช้บริการ โดยลดเวลาให้จอดรถฟรีจาก 4 ชั่วโมง เหลือ 2 ชั่วโมงมาตรการอื่นๆ ตามที่ภาครัฐจะประกาศกำหนด

“แม้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น แต่กองทุนบัวหลวงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเชื่อมั่นว่า แนวทางการบริหารจัดการกองทุน FUTUREPF จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ” นายพรชลิต กล่าว

สำหรับ กองทุน FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง โดยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กองทุน FUTUREPF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม 54 ครั้ง คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16.0350 บาทต่อหน่วย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล 0.2000 บาทต่อหน่วย พร้อมแจ้งเปิดศูนย์การค้าฯ ให้บริการ ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ทั้งเน้นย้ำทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด