เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

อังคาร ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๓
เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงการเพิ่มความถี่การทำความสะอาดในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เป็นเวลา 23.00-04.00 น. ว่า กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานทำหน้าที่บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของภาครัฐ โดยประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารต้องสัมผัสทั้งในบริเวณ ภายในสถานีและขบวนรถ รวมถึงจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ทำเครื่องหมายเว้นระยะ เพื่อเพิ่มระยะห่างทางสังคมบริเวณบนชานชาลา จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร และที่นั่งในขบวนรถไฟฟ้า ขณะเดียวกันได้เพิ่มความถี่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เผื่อเวลาการเดินทาง เพื่อลดความหนาแน่นและป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด