กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21 ในอัตรา 0.24 บาท/หน่วย ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้

อังคาร ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๙
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21 จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.24 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามกำหนด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21 ในอัตรา 0.24 บาท/หน่วย ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้

สำหรับผลการดำเนินงานของ JASIF ไตรมาสแรก ปี 2563 มีรายได้รวม 2,545.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.03% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 30.02% จากไตรมาสก่อนหน้า รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,104.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.17% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 24.02% จากไตรมาสก่อนหน้า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 87,504.22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9380 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ทรัพย์สินของ JASIF ประกอบด้วย ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB แบ่งเป็น ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 980,500 คอร์กิโลเมตร จากการลงทุนครั้งแรก (ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม) ราคาประเมินอยู่ที่ 62,193 ล้านบาท และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 700,000 คอร์กิโลเมตร จากการลงทุนซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม) ใช้มูลค่า ณ วันลงทุนเท่ากับ 38,000 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด