ภาพข่าว: รับมอบแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19

จันทร์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๗
ภาพข่าว: รับมอบแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการอ.ส.ค. เป็นตัวแทนรับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 700 ขวดจากนายกฤษณ์ สุวรรณรัตน์ ประธานสหภาพและคณะกรรมการสหภาพฯ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ณ สำนักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด