ภาพข่าว: อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อและห้องตรวจเชื้อโควิดแบบเคลื่อนที่ แก่กรมแพทย์ทหารบก

จันทร์ ๑๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๔
นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คนที่ 4 จากซ้าย) นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) ส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่รวม 3 ชุดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจี ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ประกอบด้วย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วย โดยมีพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก (คนที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ กรมแพทย์ทหารบก
ภาพข่าว: อินทัช มอบห้องแยกป้องกันเชื้อและห้องตรวจเชื้อโควิดแบบเคลื่อนที่ แก่กรมแพทย์ทหารบก

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์นายเท็ด โปษะกฤษณะ ถิระพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยพอ.นพ.วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด