ภาพข่าว: บิ๊กป้อม มอบ บิ๊กอวบ เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลังเกิดผลกระทบโควิด - 19

ศุกร์ ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๑
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือบจธ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะผู้ที่ตกงาน และเดินทางกลับภูมิลำเนา ที่ต้องการทำการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินทั่วประเทศ
ภาพข่าว: บิ๊กป้อม มอบ บิ๊กอวบ เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินทั่วประเทศ โดยเฉพาะหลังเกิดผลกระทบโควิด - 19

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการบจธ. เพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาความช่วยเหลือเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง และติดตามความคืบหน้าการทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกองทุนที่ดินทำกินตำบลทับไทร และ วิสาหกิจเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อให้เกษตรกรได้เริ่มทำการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา รวมทั้งใช้แนวคิดการใช้ที่ดินตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินทำกินต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด