ตู้ปันสุขราชมงคลพระนคร ร่วมแบ่งปันความสุข ช่วงวิกฤติโควิด-19

พฤหัส ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๙
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้ ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนการค้าขาย และการประกอบกิจการงานของประชาชนทั่วไป ไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงได้ตั้ง “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ซึ่งเป็นความร่วมมือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แก่ผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม นม ฯลฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ไว้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ หน้าอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์เทเวศร์) บริเวณด้านหน้าร้านค้าสหกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ และบริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ที่ผ่านมาพบว่า มีจิตอาสามาร่วมทำบุญโดยนำสิ่งของมาเติมในตู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหยิบของใช้ ของกิน อุปโภคบริโภคในตู้ดังกล่าวได้ โดยมีของมาเติมอยู่เรื่อย ๆ จนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย นับเป็นกิจกรรมที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ตู้ปันสุขราชมงคลพระนคร ร่วมแบ่งปันความสุข ช่วงวิกฤติโควิด-19

ด้าน ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า “ตู้ปันสุข…ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง” ที่คณะศิลปศาสตร์ได้ตั้งขึ้น เกิดจากความร่วมมือจากบุคลากรและเครือข่ายร่วมกันจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ตามจิตศรัทธา อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมสด ขนม น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อแบ่งปันความสุขและหวังว่าสังคมจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดี โดยวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เวลา 13.00 น. จะจัดกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 300 ชุด ในพื้นที่เขตดุสิต 200 ชุด และพื้นที่ชุมชนนางเลิ้ง 100 ชุด จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (เวลาราชการ) หรือติดต่อผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช โทร. 081 904 6003 LINE ID : yutthapoom.s5335 และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.นเรศ กันธะวงค์ โทรศัพท์ และ LINE ID: 081 289 8231 หรือโทร. 02 665 3555 ต่อ 1002

ตู้ปันสุขราชมงคลพระนคร ร่วมแบ่งปันความสุข ช่วงวิกฤติโควิด-19 ตู้ปันสุขราชมงคลพระนคร ร่วมแบ่งปันความสุข ช่วงวิกฤติโควิด-19 ตู้ปันสุขราชมงคลพระนคร ร่วมแบ่งปันความสุข ช่วงวิกฤติโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด