ภาพข่าว: ปลัดเกษตรฯส่งมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

พฤหัส ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๓
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้กับหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อมอบผลิตภัณฑ์นมแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยในวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอช.ที.ไทย – เดนมาร์ค ไปแล้วนั้น
ภาพข่าว: ปลัดเกษตรฯส่งมอบผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย เดนมาร์ค แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

“ในวันนี้จึงได้ทำการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการส่งมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงผ่านผลิตภัณฑ์นมไทย - เดนมาร์ค สัญลักษณ์ตราวัวแดงซึ่งผลิตด้วยน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” นายอนันต์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด