How To การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน

พฤหัส ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๖
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ
How To การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน

แนวโน้มกระแสโลก (Global Trend) และการปรับกระบวนการของกระแสโลกและตลาดให้เข้ากับแบรนด์สินค้า (Own Product) โดยคุณหิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบิรบูรณ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์กระบวนการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างตรงเป้าหมายการปรับใช้เทรนด์ในการออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์การออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าแฟชั่นเชิงพาณิชย์

ติดตามชมได้ทาง Facebook กันได้ทางเพจของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม https://www.facebook.com/OSMEP/

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 เริ่ม 09.30 – 14.30 น.

ภายใต้การดำเนินงาน โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) ปี 2563 กิจกรรม Creative Textiles Award 2020

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 224

- www.thaitextile.org

- facebook : Thailand Textile Institute

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด