ภาพข่าว: ส.คช. สนับสนุนน้ำดื่ม

จันทร์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๑๕
ภาพข่าว: ส.คช. สนับสนุนน้ำดื่ม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์, คณะผู้บริหาร และพนักงาน นำน้ำดื่มบรรจุขวด ถุงมือยางทางการแพทย์ และผ้าเย็นชนิดผสมเอทิลแอลกอฮอล์ มอบให้นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร และนางกัญจนา สร้อยอินทรากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร เพื่อร่วมสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณจุดตรวจฯ หน้าสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด