สลิงชอท กรุ๊ป จับมือกับสถาบัน The Futures Platform ประเทศฟินแลนด์ เผยผลสำรวจผู้นำองค์กรไทยกับปรากฏการณ์หลังโควิด (World after COVID-19)

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๒๙
สลิงชอท กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการพัฒนาองค์กร ร่วมมือกับสถาบัน The Futures Platform ประเทศฟินแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์ (Futurists) ทำการสำรวจออนไลน์ กับ CEO และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศไทยกว่า 300 คน เกี่ยวกับแนวโน้มของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสิ่งปกติใหม่ (New Normal) หลังวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไป

นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้ก่อตั้ง สลิงชอท กรุ๊ป เปิดเผย 10 อันดับแรกของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด จากผลการสำรวจ

Teaching & Learning 2.0 - รูปแบบการสอนและการเรียนรู้จะเปลี่ยนไป การสอนที่เน้นความจำและการหาคำตอบที่ถูกต้อง จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น การเรียนรู้จากเพื่อน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นของจริง จะเข้ามาแทนที่Online Stores - การซื้อขายออนไลน์ จะเติบโตแบบก้าวกระโดด นับแต่นี้เป็นต้นไปTelepresence - การเจอกันแบบไม่เจอตัว จะมีมากขึ้น ไม่ว่าเรื่องงาน เช่น การประชุมออนไลน์ การพบปะพูดคุยกันออนไลน์ หรือเรื่องส่วนตัว เช่น การหาหมอผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้นNeed for the Culture of Preparation - ความตื่นตัวในเรื่องของการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤต อย่างเช่นการทำ BCP (Business Continuity Plan) จะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม และกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่สำหรับการทำงานในอนาคตCollapse of World Economy - หลังวิกฤตครั้งนี้ สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะเกิดการถดถอยอย่างรุนแรงและอาจนำไปสู่ความล่มสลายทางเศรษฐกิจของบางประเทศด้วยIndustrial Revolution 4.0 - เทคโนโลยีอย่างเช่น หุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง (Internet of Things) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นต้น จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อไปสู่ดิจิทัลในยุค 4.0 อย่างแท้จริงPlatform Economy - ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแพลตฟอร์ม (Platform) อย่างเช่น Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Airbnb, Alibaba, Amazon, eBay เป็นต้น จะเติบโตแบบก้าวกระโดด เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าNature and Food as Remedies - จากนี้ไป คนจะสนใจและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ (Wellness) มากยิ่งขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแทนการกินยา และหันไปใช้วิธีธรรมชาติบำบัด กันอย่างแพร่หลายRetail in Brick & Mortar Stores - การค้าขายและให้บริการหน้าร้าน (Offline) ยังคงมีอยู่ เพราะยังมีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการซื้อของ ณ สถานที่ขาย เนื่องจากอยากได้บรรยากาศและประสบการณ์จากการจับจ่ายใช้สอยและการใช้บริการ มากกว่าแค่อยากได้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ นอกจากนั้น ช่องทางหน้าร้าน (Offline) ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนโชว์รูมแสดงสินค้าของการค้าออนไลน์อีกด้วย เส้นแบ่งระหว่างธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์จะมีน้อยลงมาก แนวโน้มในอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบผสมผสานกันมากกว่าGeopolitical Impacts - ภูมิศาสตร์การเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลของจีนมีมากขึ้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะอ่อนแอลง โลกจะเกิดการรวมตัวแบบกลุ่มเล็ก ๆ หลาย ๆ กลุ่ม (Blocs) ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และสภาพการเมือง มากกว่าจะแบ่งเป็นขั้วอำนาจแบบตะวันออกและตะวันตก เหมือนอย่างเดิม

นายอภิวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำจำนวน 55 องค์กรในประเทศไทย ผ่าน Facebook Live กลุ่มรวมพลังผู้นำเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่รัฐบาลประกาศให้ทำการล็อคดาวน์อย่างเข้มงวด พบว่าหลายองค์กรเห็นว่ากลยุทธ์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่อนาคตหลังโควิดได้ ผู้นำจำนวนมากมีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยได้นำปรากฏการณ์สำคัญหลังโควิดที่กล่าวถึงข้างต้น มาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจด้วย

ปัจจุบัน สลิงชอท กรุ๊ป ได้นำเครื่องมือ “ฟิวเจอร์ส แพลตฟอร์ม เรดาร์” (Futures Platform Radar) ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ ใช้งานง่ายบนช่องทางออนไลน์ สามารถดึงปรากฏการณ์หลังโควิดที่สำคัญ ๆ สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมออกมาให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน รวมทั้งมีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ มาให้บริการกับลูกค้าองค์กรที่ต้องการศึกษาและติดตามแนวโน้ม (Trend) ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าและปรับกลยุทธ์ในการรับมือกับสิ่งปกติใหม่ (New Normal) ที่กำลังจะเกิดขึ้น หลังวิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด