ภาพข่าว: ส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

อังคาร ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๙
ภาพข่าว: ส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เป็นประธานมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ภายใต้ “โครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้ “เพจอีจัน” เพื่อต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19ในโครงการ “อีจันระดมใจ ระดมแรงช่วย แม่ตกงาน ลูกอดนม” ณโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯเมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: ส่งมอบกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด