เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมมอบเบเกอรี่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน แก่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลฯ รวม 6 แห่ง

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๐
จากสถานการณ์การระบาดของ
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมมอบเบเกอรี่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน แก่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลฯ รวม 6 แห่ง

Covid-19 ที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านสาธารณสุข แพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าต้องรับมือกับไวรัสและดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกวัน

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลหลายแห่งยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งของที่จำเป็นไม่เพียงพอ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแซนวิชอบร้อน สินค้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว และธุรกิจ Food Service จึงต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนแก่บุคลากรผู้เสียสละ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 500,000 บาท แก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1,000 ชิ้นต่อวัน เป็นเวลา 30 วันต่อเนื่อง ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่งได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในยามวิกฤตนี้

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร มีการดำเนินการผลิตสินค้าอย่างเพียงพอ เพื่อผู้บริโภค ด้วยกรรมวิธีที่ปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรค และจัดจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อเป็นปกติ แม้ในช่วงวิกฤต ที่สำคัญ บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นของการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเสมือนด่านหน้าให้กับผู้ป่วยและคนไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้และหวังว่าบริษัทฯ จะเป็นแรงสนับสนุนเล็กๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายต่อสู้และฝ่าฟันไปพร้อมกัน” นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมมอบเบเกอรี่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน แก่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลฯ รวม 6 แห่ง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมมอบเบเกอรี่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน แก่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลฯ รวม 6 แห่ง เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมมอบเบเกอรี่ 1,000 ชิ้น ต่อวัน แก่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลฯ รวม 6 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด