วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาฯ โชว์ศักยภาพ “Tham - UV Clean” ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100% การันตีใช้ซ้ำได้ เตรียมกระจายช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด-19

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๔๔
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “Tham - UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% ใน 5 นาที โดยที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จ และใช้ซ้ำได้ ขึ้นอยู่กับสภาพและประเภทของหน้ากากอนามัย โดยตู้อบดังกล่าว ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมคงคุณภาพการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่หน้ากากได้ไม่ต่ำกว่า 90% หลังการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการส่งมอบ “Tham - UV Clean” ล็อตแรก แก่โรงพยาบาลทั่วไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาฯ โชว์ศักยภาพ Tham - UV Clean ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100% การันตีใช้ซ้ำได้ เตรียมกระจายช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่า มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยข้อจำกัดด้าน “หน้ากากอนามัย” ที่มีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้หน้ากากอนามัยที่มีจำนวนจำกัด สามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จึงพัฒนา “Tham - UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี (UV-C) ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100% ใน 5 นาที โดยที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำหน้ากากกลับมาใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จ และใช้ซ้ำได้ 5-10 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพ และประเภทของหน้ากากอนามัย

สำหรับการอบหน้ากากอนามัย ด้วยตู้อบดังกล่าว จะเป็นการใช้คลื่น “รังสียูวีซี” (UV-C) ในการอบหน้ากากจำนวน 3 ชิ้นต่อ 1 รอบการอบ โดยที่เว้นระยะห่างต่อชิ้นที่ 2-3 เซนติเมตร พร้อมตั้งเวลาการอบเป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้คลื่นรังสียูวีซี สามารถแผ่กระจายและฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณหน้ากาก ทั้งด้านในและด้านนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้แล้ว ตู้อบ Tham - UV Clean จะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อให้นำหน้ากากไปใช้ได้ต่อไป ซึ่งผลลัพธ์หลังการทดประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการ Thammasat University Molecular Innovation Research (TUMIR) คณะสหเวชศาสตร์ มธ. พบว่า ตู้อบดังกล่าว สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพของเส้นใย และคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสผ่านหน้ากากอนามัย ไม่ต่ำกว่า 90% หลังการฆ่าเชื้อ

สำหรับ “Tham - UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี เป็นผลงานการพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ มธ. อย่างไรก็ดี คณะฯ เตรียมผลิตตู้อบดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ชุด เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 และขาดแคลนหน้ากาก N95 เป็นลำดับต่อไป อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ. พรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้แทน ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา อว. ผู้แทนสำนักปลัด อว. ได้ดำเนินการส่งมอบ “Tham - UV Clean” ล็อตแรกจำนวน 100 เครื่อง แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงทั่วประเทศ ผ่านระบบการขนส่งคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) โทรศัพท์ 094-664-7146 หรือ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT และ www.engr.tu.ac.th

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ กระทรวงอุดมศึกษาฯ โชว์ศักยภาพ Tham - UV Clean ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100% การันตีใช้ซ้ำได้ เตรียมกระจายช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด