ภาพข่าว: ทีโอที มอบซิม TOTmobile โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารและใช้ในการนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOTmobile

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๘
ภาพข่าว: ทีโอที มอบซิม TOTmobile โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สำหรับใช้ติดต่อสื่อสารและใช้ในการนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOTmobile
เร็วๆ นี้ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที และคณะผู้บริหาร ทีโอที ภาคเหนือ มอบซิม TOTmobile ชุด TOT SIM for Work พร้อมบริการรับส่งข้อความหรือ SMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุข ใช้ติดต่อสื่อสารและใช้ในการนัดหมายกับผู้ป่วยผ่าน SMS จากโครงข่าย TOTmobile สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ป่วยจำนวนมากในคราวเดียวกัน ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางและความแออัดของโรงพยาบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด